Aktualności

Konsultacje społeczne

  • Drukuj

konsultacjeWójt Gminy Stara Biała zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Stara Biała” celem skierowania do konsultacji społecznych. Projekt „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Stara Biała” wyłożony jest do wglądu w pokoju nr 10 Urzędu Gminy oraz dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej: www.starabiala.pl.

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 27.08.2015 r. do 16.09.2015 r. do godziny 16:00.

Uwagi, sugestie, propozycje zmian wraz z uzasadnieniem należy składać na formularzu konsultacyjnym. Wnioski i uwagi złożone po upływie podanego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Stara Biała.

Pliki do pobrania:

pdfObwieszczenie Wójta Gminy Stara Biała.pdf110.89 KB

pdfProjekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stara Biała.pdf225.92 KB

docFormularz konsultacyjny.doc30.5 KB