Aktualności

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2015/2016

zud-artykul-minZimowe utrzymanie dróg gminnych obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywoływanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość oraz opady śniegu.

Zimowe utrzymanie w sezonie zimowym 2015/2016 dróg (ZUD) gminnych i wewnętrznych ogólnodostępnych odbywać się będzie według V i VI standardu utrzymania przyjętego jak dla dróg powiatowych.

 1. Drogi kategorii gminnej o nawierzchni twardej bitumicznej, betonowej lub z prefabrykatów betonowych utrzymywane będą według V standardu;
 2. Pozostałe drogi kategorii gminnej i drogi wewnętrzne o nawierzchni gruntowej ulepszonej w tym osiedlowe, utrzymywane będą według VI standardu;
 3. Nie przewiduje się posypywania śliskości zimowej na drogach o nawierzchni gruntowej ulepszonej;
 4. Nie przewiduje się prowadzenia ZUD w systemie patrolowym ani dyżurów sprzętowych do odśnieżania i zwalczania gołoledzi. Praca podjęta będzie na wezwanie po ustaniu opadów śniegu lub po wystąpieniu gołoledzi. Nie przewiduje się działań zapobiegawczych.

W Urzędzie Gminy prowadzone są dyżury w godzinach pracy od 7ºº do 15ºº , w środy od 8ºº do 16ºº, tel. (24) 366 87 26.

Odśnieżanie dróg wykonywane jest przy użyciu pługów odśnieżnych.

W sezonie zimowym 2015/2016 zarządca dróg gminnych i wewnętrznych dysponuje:

 • 1 pługiem lekkim jednostronnym na samochodzie m-ki Star
 • 1 pługiem średnim jednostronnym na samochodzie m-ki Scania
 • 2 pługi lekkie jednostronne montowane na koparko – ładowarkach budowlanych
 • 1 pługiem średnim montowanym na koparko – ładowarce budowlanej
 • 3 pługami średnimi dwustronnymi montowanymi na ciągnikach rolniczych o mocy pow. 80 KM

Zwalczanie gołoledzi - łagodzenie skutków gołoledzi odbywa się poprzez uszarstnianie miejsc wyznaczonych do posypywania. Uszarstnienie polega na posypywaniu 10% mieszanką soli i piasku miejsc wyznaczonych tj. miejsc decydujących o możliwości ruchu, takich jak strome podjazdy i zjazdy, skrzyżowania z drogami publicznymi o nawierzchni twardej, niebezpieczne zakręty o ograniczonej znakami prędkości, obszar zabudowany.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwalczanie śliskości na całym odcinku drogi. Decyzje o zwalczeniu śliskości na całym odcinku drogi podejmuje Wójt Gminy Stara Biała. Zarządca dysponuje 1 piaskarką typu P-1 (ładowność 5t) zamontowaną na samochodzie m-ki Star oraz 1 piaskarką typu P-2 (ładowności 5t) na samochodzie m-ki Scania. Do posypywania przewidziano 300 ton piasku i 50 ton soli.

Ewentualne uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg proszę zgłaszać pod numery telefonów:
- (24) 366 87 10 lub 601 278 891
- (24) 366 87 26 lub 605 200 120

Pliki do pobrania:

pdfStandardy zimowego utrzymania dróg jakie występują na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie gminy Stara Biała92.86 KB

pdfKategorie dróg publicznych występujące na terenie gminy Stara Biała75.04 KB

pdfWykaz dróg, którymi zarządza Urząd Gminy Stara Biała w sezonie zimowym 2015/201676.74 KB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies