Aktualności

Zaproszenie do konsultacji – Program Rewitalizacji

logo rewitalizacja

Serdecznie zapraszam do udziału w spotkaniu konsultacyjnym w ramach opracowania „Lokalnego programu rewitalizacji gminy Stara Biała na lata 2016-2020”.

Spotkanie odbędzie się 24.08.2016 r. w Urzędzie Gminy Stara Biała, sala konferencyjna w godzinach 13:00-15:00.

Celem spotkania jest rozmowa z mieszkańcami oraz głównymi interesariuszami (przedstawiciele zarządów osiedli, organizacji pozarządowych, instytucji publicznych itp.) na temat obszarów rewitalizacji w gminie Stara Biała, które zostały wytyczone na podstawie analizy danych statystycznych oraz spotkania diagnostycznego.

Tematem spotkania będzie wypracowanie wizji (planowany efekt rewitalizacji), czyli jak powinny wyglądać obszary rewitalizacji w przyszłości oraz jakie działania powinny zostać podjęte, aby ten stan osiągnąć.

Tematyka spotkania:

 1. Zaprezentowanie obszaru do rewitalizacji (Ogorzelice).
 2. Praca warsztatowa w grupach, polegająca na opracowaniu wizji oraz działań rewitalizacyjnych do dwóch obszarów rewitalizacji.

Spotkanie poprowadzą konsultanci firmy ResPublic, którzy wspólnie z Urzędem Gminy opracowują Lokalny Program Rewitalizacji.

Zapraszam wszystkich mieszkańców do udziału w spotkaniu!

Wójt Gminy Stara Biała
/-/ Sławomir Wawrzyński

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies