Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu

InformacjaZgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z późn. zm.) Wójt Gminy Stara Biała zawiadamia, iż na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stara Biała został wywieszony na okres 21 dni, tj. od 4 listopada 2016 r. do 25 listopada 2016 r. wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu.

Przedmiot najmu: plac o pow. 2912 m2 stanowiący część działki ewidencyjnej nr 2/10 zlokalizowany jest przy ulicy Bielskiej 11 w Ogorzelicach.

Bliższe informacje można uzyskać w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy (pokój nr 10), tel. 24 366-87-15.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies