Aktualności

XVII Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafUprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XVII Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 29 listopada 2016 roku (tj. wtorek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokółu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach między sesjami.
 6. Pytania do zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2020.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2016 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017 na obszarze gminy Stara Biała. pobierz projekt (177kB)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stara Biała na lata 2016 – 2020” - załącznik do projektu uchwały jest dostępny na stronie internetowej przy zaproszeniu na sesję oraz w wersji papierowej w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy. pobierz projekt (5616kB)
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn.: „Sprawność-kompetencja-satysfakcja-wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” w ramach Programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. pobierz projekt (199kB)
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo Duże i Nowa Biała. pobierz projekt (185kB)
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z obciążeniem służebnością gruntową nieruchomości stanowiących własność Gminy Stara Biała położonych w obrębie geodezyjnym Maszewo Duże. pobierz projekt (187kB)
 14. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.
 15. Zapytania i wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady
/-/ Wojciech Żółtowski

Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Żółtowski będzie pełnił najbliższy dyżur – wyjątkowo - we wtorek 29 listopada, w godz. 13.00 – 15.00.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies