Aktualności

Dofinansowanie działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu w 2016 r.

  • Drukuj

Gmina Stara Biała za pośrednictwem Związku Gmin Regionu Płockiego otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 15 770,90 zł na realizację zadania pn: "Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, odbioru, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie Miasta Płocka, Gminy Nowy Duninów, Gminy Brudzeń, Duży Gminy Słupno, Gminy Stara Biała, Gminy Łąck, Gminy Staroźreby, Gminy Bulkowo, Gminy i Miasta Wyszogród, Miasta i Gminy Gąbin, Miasta i Gminy Drobin, Gminy Pacyna, Gminy Gostynin”. W ramach realizacji zadania z terenu gminy usunięto i unieszkodliwiono odpady azbestowo-cementowe o masie 68,798 Mg.

Środki z budżetu Gminy Stara Biała przeznaczone na realizację zadania wyniosły 5 278,98 .