Aktualności

Harmonogram odbioru odpadów 2017

Urząd Gminy Stara Biała uprzejmie informuję, że dostępne są już harmonogramy odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Stara Biała na 2017 rok.

Harmonogramy dostępne są stronach internetowych:

 1. Urzędu Gminy Stara Biała – www.starabiala.pl w zakładce: Poradnik interesanta->Harmonogramy zbiórki odpadów (http://www.starabiala.pl/poradnik-interesanta/harmonogramy-zbiorki-odpadow),
 2. Związku Gmin Regionu Płockiego – www.odpady.zgrp.pl w zakładce: Harmonogramy odbioru –> Harmonogramy odbioru 2017 (http://odpady.zgrp.pl/node/138).

Harmonogramy odbioru odpadów na 2017 r. zostaną również dostarczone właścicielom nieruchomości w grudniu 2016 r. przez pracowników przedsiębiorstwa PGK SITA sp. z o.o.

Prosimy również o zapoznanie się z zamieszczonymi instrukcjami gospodarowania odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjnych, nieruchomości niezamieszkałych i wielorodzinnych znajdujących się na terenie naszej gminy, szczególnie z warunkami odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych, odpadów remontowo-budowlanych oraz zasadami Mobilnej Zbiórki Odpadów Problemowych.

Instrukcja odbierania odpadów komunalnych:

pdfNieruchomości zamieszkałe – zabudowa jednorodzinna, nieruchomości rekreacyjne96.88 KB
pdfNieruchomości zamieszkałe – zabudowa wielolokalowa87.01 KB
pdfNieruchomości niezamieszkałe103.36 KB

Ww. instrukcje dostępne są dla właścicieli nieruchomości na odwrocie harmonogramów oraz na stronach internetowych przy harmonogramach.

Przypominamy również, iż odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizowany będzie od godz. 6:00, pojemniki i worki z odpadami powinny zostać wystawione w dniu wyznaczonym w harmonogramie przed posesję do dróg gminnych i ustawione w miejscu widocznym do odbioru.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies