Aktualności

Konkurs ofert na zadanie publiczne

konsultacje-2013Wójt Gminy Stara Biała działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz Uchwały Nr 153/XVI/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 października 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w tym działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo, wypoczynek oraz organizację wycieczek, rajdów i zlotów w 2017 roku.

Termin składania ofert upływa w dniu 12 kwietnia 2017 r. o godz. 16:00

Oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa, w tym działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo, wypoczynek oraz organizację wycieczek, rajdów i zlotów w 2017 roku” w kancelarii Urzędu Gminy Stara Biała, pok. Nr 22 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała.

Jednocześnie Wójt Gminy Stara Biała ogłasza nabór na przedstawiciela organizacji pozarządowych w komisji konkursowej. Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać do 12 kwietnia 2017 r. do godz. 1600 kandydatów na ich przedstawiciela do komisji konkursowej, której zadaniem będzie opiniowanie złożonych ofert. Szczegóły znajdują się w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Pliki do pobrania:

docxOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie: turystyki i krajoznawstwa, w tym działań popularyzujących turystykę, krajoznawstwo, wypoczynek oraz organizację wycieczek, rajdów i zlotów23.09 KB

docxZałącznik nr 1 do Ogłoszenia – Formularz oferty realizacji zadania publicznego61.45 KB

pdfZałącznik nr 1 do Ogłoszenia – Formularz oferty realizacji zadania publicznego128.74 KB

docxZałącznik nr 2 do Ogłoszenia – Formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego48.1 KB

pdfZałącznik nr 2 do Ogłoszenia – Formularz sprawozdania z wykonania zadania publicznego801.8 KB

docZałącznik nr 3 do Ogłoszenia – Formularz naboru do komisji konkursowej46.5 KB

pdfZałącznik nr 3 do Ogłoszenia – Formularz naboru do komisji konkursowej46.84 KB

pdfProgram współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok519.52 KB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies