Aktualności

Zaszczep pupila to tylko chwila!

szczepienia psow www maleMazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina o obowiązkowym szczepieniu psów przeciwko wściekliźnie.

Więcej

Pieniądze dla OSP Brwilno od samorządu Mazowsza

auto brwilno www malePodczas akcji przeciwpowodziowej w Płocku awarii uległ Fiat Ducato należący do OSP Brwilno. Wszystko wydarzyło się 9 lutego. Tego dnia stanowisko kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku zadysponowało strażaków z OSP Brwilno do zabezpieczenia terenów nad Wisłą w Płocku, którym groziło zalanie. Podczas akcji awarii uległ silnik w lekkim samochodzie ratowniczo-gaśniczym Fiat Ducato, będącym w dyspozycji OSP Brwilno.

Więcej

Inwentaryzacja źródeł ciepła

inwentaryzacja www maleW grudniu 2020 r. zbierane były przez firmę EkoDialog informacje o indywidualnych źródłach ciepła znajdujących się na nieruchomościach. Z przekazanych do Urzędu Gminy danych wynika, że wielu właścicieli nieruchomości nie przekazało informacji o istniejących źródłach ciepła ankieterowi lub przez udostępnioną infolinię firmy EkoDialog.

Więcej

Umowy na drogi i oświetlenie

Informacja 1Gmina w 2021 roku podpisała umowy z wykonawcami, którzy zajmą się modernizacją dróg gminnych oraz budową oświetlenia ulicznego. W sumie gmina wyda na te inwestycje 2 159 360,55 zł.

Więcej

Zagłosuj na świetlicę w Brwilnie

brwilno swietlica www malePo raz kolejny w plebiscycie Tygodnika Płockiego na wydarzenie roku „Z Tumskiego Wzgórza”, znalazła się inicjatywa z naszej gminy. Tym razem jest to otwarcie świetlicy wiejskiej w Brwilnie.

Więcej

Badania mammograficzne

plakat mamo www maleWe wtorek, 23 lutego, Geneva Trust Polska Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Profilaktyka i Diagnostyka zaprasza mieszkanki Gminy Stara Biała na bezpłatne badania mammograficzne, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi – Etap Podstawowy finansowany przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

Więcej

Kompostujesz płacisz mniej

sesja 22 www maleRadni podjęli decyzję o nowych stawkach za odbiór odpadów. Od 1 marca podstawowa stawka wyniesie 33 zł od osoby w gospodarstwie domowym. Ale tę kwotę można znacznie obniżyć. Wystarczy kompostować bioodpady. Wtedy ulga wynosi aż 8 zł od osoby. Podstawowa stawka zmniejsza się więc do 25 zł, czyli do takiej jaka jest obecnie.

Więcej

XXII Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafW dniu 11 lutego 2021 roku (tj. czwartek) o godzinie 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Stara Biała

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Gminy.  pobierz projekt
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  pobierz projekt
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.  pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stara Biała.  pobierz projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo Duże.  pobierz projekt
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

Więcej

Plan działania dzielnicowych

policja www maleNa prośbę Kierownika Posterunku Policji w Starej Białej, Urząd Gminy zamieszcza informację o planowanych priorytetowych działaniach realizowanych przez dzielnicowych na terenie poszczególnych rejonów w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.

Więcej

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

nabory miniaturka

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych


Dnia 29 stycznia 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1775, z późn.zm.) - zwanym dalej NSP 2021


Wójt Gminy Stara Biała - Gminny Komisarz Spisowy
w Gminie Stara Biała

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Więcej

Podkategorie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2021 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies