Aktualności

Konsultacje społeczne projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej”

Informacja 1Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowało do konsultacji społecznych projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027, które potrwają do 15 lutego 2021 r.

Więcej

Zwrot podatku akcyzowego

akcyzaUprzejmie informujemy, że rolnicy, którzy zamierzają odzyskać w 2021 r. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinni w terminie:

 • od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r.  złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Więcej

Zapraszamy do zapoznanie się z ofertą sprzedaży wozu strażackiego

InformacjaWójt Gminy Stara Biała
ogłasza I przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu strażackiego
marki STAR 244L o numerze rejestracyjnym WPL C997

https://bip.starabiala.pl/artykul/21/6687/wojt-gminy-stara-biala-oglasza-i-przetarg-pisemny-ofertowy-na-sprzedaz-samochodu-strazackiego-marki-star-244l-o-numerze-rejestracyjnym-wpl-c997

Kontrole umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

InformacjaKontrole umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Od 1 stycznia 2020 r. w związku ze zmianą obowiązujących przepisów właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie obierania odpadów z uprawnionym podmiotem.

Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne to m.in.: obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy, szkoły, przedszkola, biblioteki, świetlice wiejskie, itp.

W sytuacji, gdy nieruchomość w części przeznaczona jest na cele mieszkaniowe oraz w części prowadzona jest działalność gospodarcza (tzw. nieruchomości mieszane), właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

Więcej

Szczepienia w naszej gminie

szczepionka www maleOd piątku, 15 stycznia NZOZ „Biała” rozpoczyna zapisy pacjentów 80+ na szczepienia przeciwko COVID-19. Na terenie naszej gminy jedyny punkt szczepień znajduje się w NZOZ „Biała” w Białej.

Więcej

Wnioski na odbiór odpadów wielkogabarytowych i remontowo - budowlanych

znak smieciUprzejmie informujemy, że w ramach odbioru odpadów komunalnych istnieje możliwość oddawania odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych niezawierających gruzu i styropianu budowlanego.

Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej starabiala.pl w zakładce „Odpady” lub w Urzędzie Gminy Stara Biała, pok. nr 11 (I piętro).
Formularz należy wypełnić i przysłać drogą elektroniczną, za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy, pok. nr 11 (I piętro) do 28 lutego 2021 r. oraz do 31 sierpnia 2021 r. dla zbiórki jesiennej. Zgłoszenia, które wpłyną po upływie określonego powyżej terminu nie zostaną zrealizowane.

Odbiorowi nie podlegają:

 • odpady powstałe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. meble
  z pensjonatów, drukarki, monitory komputerowe, świetlówki itp.) oraz rolniczej
  (np. opony od maszyn rolniczych, opakowania po środkach ochrony roślin, folie rolnicze itp.).
 • gruz budowlany, styropian budowlany, papa i produkty pochodne, smoła i produkty pochodne;
 • odpady powstające w wyniku remontów i budów wymagających pozwolenia
  na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych;
 • odpady, które powstały w wyniku wykonywania prac budowlanych przez wykonawcę robót budowlanych.

Zgłoszenia odbioru odpadów mogą dokonać właściciele nieruchomości, którzy złożyli
już deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wnioski na odbiór odpadów wielkogabarytowych i remontowo - budowlanych

Zadanie publiczne dot. sportu – wyniki konkursu

konkurs orgWójt Gminy Stara Biała uprzejmie informuje, że dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i aktywizację środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji; organizację szkoleń dzieci i młodzieży mającą na celu rozwój umiejętności sportowych młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo; organizację imprez, rozgrywek i zawodów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Stara Biała; promowanie Gminy Stara Biała na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej poprzez udział w zawodach sportowych, upowszechnianie sportu amatorskiego.

Szczegółowe informacje o złożonych ofertach, przebiegu ich oceny oraz kwotach przyznanych dotacji zawiera załącznik „Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert”.

pdf„Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert”.

Badanie wzroku

Informacja 1Firma Opto-Med zaprasza w środę, 20 stycznia na komputerowe badanie wzroku. Oko-Bus stanie przed Urzędem Gminy w Białej, a badanie będzie można wykonać w godz. 13.00-15.00.

Więcej

Pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Informacja 1Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starej Białej uprzejmie informuje, że w 2021 roku jest możliwość bezpłatnego korzystania z usług gabinetu psychologicznego i punktu konsultacyjno-informacyjnego.

Więcej

Podkategorie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2021 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies