Aktualności

Konkurs ofert na zadanie publiczne – sport

konsultacje-2013Wójt Gminy Stara Biała działając na podstawie art. 11 i 13 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr 167/XVIII/20 Rady Gminy Stara Biała z dnia 29 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie działalności sekcji sportowych, szkolenia sportowe obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych.

Więcej

XXVIII Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafW dniu 25 listopada 2021 roku (tj. czwartek) o godzinie 9.30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Stara Biała.

Porządek obrad:

Więcej

Spotkanie w Wyszynie

spotkanie wyszyna www maleSprawy związane z dokończeniem budowy kanalizacji sanitarnej w Wyszynie, remontem drogi powiatowej oraz rozbudową szkoły w Wyszynie – najbardziej interesowały uczestników spotkania dotyczącego rozwoju naszej gminy, na które w czwartek, 18 listopada zaprosił wójt do Domu Strażaka w Wyszynie. Spotkanie skierowane było głównie do mieszkańców miejscowości Wyszyna, Srebrna, Kobierniki, Ulaszewo i Ludwikowo.

Więcej

Fundusz sołecki na 2022 rok

fundusz solecki www maleZnane są propozycje sołectw dotyczące Funduszu Sołeckiego na 2022 r. W naszej gminie sołectwa mają do rozdysponowania niebagatelną kwotę 960 846,15 zł. Propozycje sołectw muszą jeszcze zaakceptować radni podczas sesji, na której będą przyjmować budżet na 2022 r.

Więcej

Spotkanie w Włoczewie

spotkanie wloczewo www maleWe wtorek, 16 listopada, w Świetlicy Wiejskiej w Włoczewie, odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju naszej gminy, na które zaprosił wójt Sławomir Wawrzyński. Spotkanie skierowane było głównie do mieszkańców miejscowości Włoczewo, Trzebuń, Miłodróż.

Więcej

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

mor-logoMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego przypomina o obowiązku złożenia "Planu bezpieczeństwa biologicznego" dla gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną. Ostateczny termin upływa 30.11.2021 r.

Od 21 kwietnia 2021 r. w krajach członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje unijne rozporządzenie (2021/605), które ustanawia szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Środki te mają być stosowane przez państwa członkowskie dotknięte tą chorobą, na których terytorium występują obszary objęte ograniczeniami.

Więcej

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Informacja 1Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zaakceptował listę rankingową bibliotek uprawnionych do otrzymania dofinansowania w ramach Kierunku interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Priorytetu 1. Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Nasza biblioteka otrzymała dofinansowanie w wysokości 5 125 zł. Wkład własny biblioteki na zakup nowości wydawniczych w 2021 r. to  20 500 zł.

Więcej

Mammobus w naszej gminie

plakt mam www maleW poniedziałek, 22 listopada, przy Urzędzie Gminy w Białej stanie mammobus. Od godz. 12.00 będą mogły w nim wykonać bezpłatną mammografię panie z roczników 1952-1971.

Więcej

Wójt odebrał czek

czek laczna www maleWójt Sławomir Wawrzyński odebrał symboliczny czek opiewający na 5 mln zł, przeznaczone na przebudowę ul. Łącznej. Czek wręczył wiceminister aktywów państwowych, Maciej Małecki, a pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

Więcej

Spotkanie w Brwilnie

spotkanie brwilno www maleŚwietlica Wiejska w Brwilnie wypełniła się do ostatniego miejsca podczas wtorkowego (9 listopada) spotkania, na które zaprosił Wójt Sławomir Wawrzyński. Było to kolejne spotkanie dotyczące rozwoju naszej gminy, a było skierowane głównie do mieszkańców miejscowości Brwilno i Maszewo.

Więcej

Podkategorie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies