Inwestycje gminne - Rok 2007

Budowa ulicy w Maszewie Dużym wraz z kanalizacją deszczową

  • Drukuj

W dniu 21 grudnia 2007 roku dokonano odbioru końcowego zadania pn.:"Budowa ulicy w Maszewie Dużym wraz z kanalizacją deszczową".

W ramach inwestycji wykonano:

  • chodniki z kostki betonowej kolorowej gr. 8 cm - 240,22 m²,
  • chodniki z kostki betonowej szarej o gr. 6 cm - 695,7 m²,
  • płyty betonowe ażurowe prefabrykowane - 275,38 m²,
  • nawierzchnię bitumiczną - 1265 m²,
  • nawierzchnię z kostki betonowej - 996,40 m²,
  • krawężniki betonowe o wym. 15*30 o dł. 370 m oraz o wym. 15*22 o dł. 100 m,
  • kanalizację deszczową z rur PE 300 - 233,10 m oraz z rur PE 200 - 115,80 m.

Łączny nakład na inwestycję, zgodnie z protokołem odbioru wyniósł 612652,47 zł brutto i w całości został pokryty z Budżetu Gminy Stara Biała.