Inwestycje gminne - Rok 2012

Remont Szkoły w Starych Proboszczewicach

  • Drukuj

Remont Szkoły w Starych Proboszczewicach

Zakres rzeczowy:
  • roboty remontowe: wykonanie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych rulowanych, z paneli podłogowych oraz z płytek terakotowych, malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi, malowanie ścian farbami olejnymi, wykonanie okładzin ściennych z płytek, wymiana okien i drzwi, roboty instalacyjne w tym malowanie grzejników i rur wodociągowych, ocyklinowanie i lakierowanie posadzek.

Roboty remontowe zostały wykonane na parterze i piętrze segmentu B i C budynku szkoły w Starych Proboszczewicach.

Data rozpoczęcia: Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 03 lipca 2012 roku.
Data zakończenia: Protokół odbioru końcowego spisano dnia 03 października 2012 roku.
Wartość robót brutto: 272 296,32 zł
Źródło finansowania: Budżet Gminy.