Inwestycje gminne - Rok 2014

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kamionkach

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Kamionkach.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Zakres rzeczowy: Remont obejmuje m.in. wykonanie: posadzek, stropu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie ścianek działowych, malowanie ścian wewnętrznych, licowanie ścian wewnętrznych płytkami, ocieplenie ścian zewnętrznych oraz wykonanie instalacji wod.-kan.
Data rozpoczęcia: Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 9 maja 2014 roku.
Data zakończenia: Protokół odbioru końcowego spisano dnia 23 lipca 2014 r.
Wartość robót brutto: 93 057,09 zł
Źródło finansowania:
 • Pomoc finansowa przyznana na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 25 000,00 zł – zgodnie z Umową o przyznanie pomocy z dnia 23.01.2014 r.
 • Budżet Gminy.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies