Inwestycje gminne - Rok 2015

Budowa ulicy Wrzosowej w Brwilnie – etap II

  • Drukuj

Budowa ulicy Wrzosowej w Brwilnie – etap II

Zakres rzeczowy:
  • wykonanie części drogi wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej w km od 0+116 do 0+705 km (o dł. 589 m),
  • wykonanie pięciu sięgaczy z kostki betonowej o łącznej długości 414 m,
  • wykonanie kanalizacji deszczowej odwadniającej w/w drogi tj. kanał kanalizacji deszczowej ze studniami kanalizacyjnymi oraz wpustami ulicznymi w obrębie wykonywanej części ulicy oraz sięgaczy,
  • przebudowa i zabezpieczenie urządzeń teletechnicznych w obrębie wykonywanej części ulicy i sięgaczy,
  • zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej w obrębie wykonywanej części ulicy i sięgaczy,
  • zabezpieczenie sieci gazowej i wodociągowej w obrębie wykonywanej części ulicy i sięgaczy.
Data rozpoczęcia: Umowa z wykonawcą podpisana została w dniu 24 czerwca 2015 roku.
Data zakończenia: Planowana data zakończenia - 24 września 2015 roku.
Wartość robót brutto: 1 461 449,83 zł
Źródło finansowania: Budżet Gminy.