Inwestycje gminne - Rok 2016

Budowa sali sportowej w Maszewie Dużym

  • Drukuj

Zakres rzeczowy:

  1. budowa sali sportowej przy szkole w Maszewie Dużym (działki nr ewid. 90, 92 i 101/1) wraz z zagospodarowaniem terenu
  2. wykonanie instalacji elektrycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania, instalacji przeciwpożarowej oraz wentylacji mechanicznej

dane techniczne budynku:

  1. powierzchnia zabudowy - 1 914,99 m2,
  2. kubatura wg projektu - 22 241,70 m3

Sala sportowa będzie połączona funkcjonalnie z istniejącym obiektem szkoły. W obiekcie zaprojektowano: arenę mieszczącą boiska wraz z widownią usytuowaną nad magazynami sprzętu sportowego oraz od strony północnej trzykondygnacyjną część z pomieszczeniami socjalnymi, siłownią, pokojem ćwiczeń korekcyjnych oraz salą konferencyjną.

Zadanie obejmuje również wyposażenie sali, w tym wykonanie ścianki wspinaczkowej.

Data rozpoczęcia: Umowa z wykonawca podpisana została w dniu 04.07.2016 r.

Planowana data zakończenia: zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą - 30.05.2018 r.

Wartość robót brutto: 5 849 952,34 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy