Inwestycje gminne - Rok 2016

Budowa ulicy Wspólnej w Mańkowie

Zakres rzeczowy:

Kontynuacja budowy części ul. Wspólnej w miejscowości Mańkowo, gm. Stara Biała stanowiąca III etap zadania pn. „Budowa ulic Różanej, Słowackiego, Wspólnej w Maszewie Dużym i Mańkowie”. Inwestycja obejmuje budowę części ulicy Wspólnej od skrzyżowania z ulicą Słowackiego w kierunku południowym.

 1. budowa części ulicy Wspólnej o nawierzchni z kostki betonowej - 1032 m2,
 2. wykonanie kanalizacji deszczowej - ok. 150 mb.

Data rozpoczęcia: Umowa z wykonawca podpisana została w dniu 06.05.2016 r.

Planowana data zakończenia: zgodnie z podpisana umowa z wykonawcą - 06.08.2016 r

Wartość robót brutto: 275 241,72 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies