Inwestycje gminne - Rok 2016

Budowa ulicy Słonecznej i części ulicy Wrzosowej w miejscowości Brwilno

Zakres rzeczowy:

Budowa części ulicy Wrzosowej i ulicy Słonecznej o długości 518 m o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego wraz ze zjazdami z kruszywa łamanego.

Szczegółowy zakres robót:

 1. budowa odcinka ulicy Wrzosowej (działki nr 67, 69/21) wraz z kanalizacją deszczową
 2. przebudowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 562 w km 41+670 do ulicy Wrzosowej (dz. nr 67)
 3. budowa kanalizacji deszczowej na terenie działki nr 5/5 w ciągu drogi wojewódzkiej 562
 4. przebudowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 562 w km 41 +670 do ulicy Słonecznej (dz. nr 94)
 5. budowa ulicy Słonecznej na działce nr 94
 6. budowa kanalizacji deszczowej od ulicy Słonecznej do istniejącego rowu
 7. zjazdy, pobocza, oznakowanie poziome, obsianie trawą.

Data rozpoczęcia: Umowa z wykonawca podpisana została w dniu 08.07.2016 r.

Planowana data zakończenia: zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą - 15.11.2016 r

Wartość robót brutto: 1 101 604,47 złotych

Źródło finansowania : Budżet Gminy

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies