Aktualności

Rządowy program „Rodzina 500 plus”

  • Drukuj

logo opsW okresie od dnia 2 sierpnia 2017 r. do dnia 13 września 2017 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych można składać w formie papierowej w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała w budynku Urzędu Gminy w Białej ul. Jana Kazimierza 1 pok. nr 3 w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 7.00-15.00, w środę w godzinach 8.00 – 18.00 (wejście głównymi drzwiami do urzędu).

Wnioski o w/w świadczenia są bezpłatne i Wnioskodawca nie ponosi opłat za ich złożenie.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży prawidłowo wypełniony wniosek wraz z dokumentacją na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 w m-cu sierpniu br, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik br. następuje do dnia 31 października br. (zachowana zostaje ciągłość wypłaty świadczenia).

Natomiast złożenie wniosku wraz z dokumentami w m-cu wrześniu br. spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada br.

W przypadku złożenia wniosku w m-cu październiku br. przyznanie i wypłata świadczenia za m-ce październik, listopad i grudzień br. nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia br.
Złożenie wniosku później niż w m-cu październiku br. skutkuje przyznaniem świadczenia bez wyrównywania za wcześniejsze miesiące w ramach nowego okresu zasiłkowego.

Podstawa prawna: art. 21 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195 ze zm).