Aktualności

Od szkolenia do zatrudnienia - EFS

logo opsCentrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku prowadzi nabór do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”. 

Projekt skierowany jest do osób będących między 18 a 24 rokiem życia (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończone 18 lat i nie może mieć ukończonych 25), nieuczących się (wyjątkiem są studia w systemie zaocznym), nie pracujących oraz nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne. Projekt skierowany jest również do osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, rodziców/opiekunów prawnym dziecka/osoby z niepełnosprawnościami oraz osób żyjących w gospodarstwie domowym korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.

Zajęcia i kursy w projekcie:
1. Grupowe oraz indywidualne doradztwo zawodowe
2. Grupowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczne
3. Kreowanie wizerunku (zajęcia ze stylistą, metamorfoza - zakup ubrań ok 700zł/osobę)
4. Zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży
5. Kurs języka angielskiego
6. Warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się uczestników
7. Kurs prawa jazdy kat. B
8. Indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie organizacji staży zawodowych
9. Kurs zawodowy (spawacz MAG 135, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i programu do fakturowania, magazynier z obsługą wózka widłowego). Stypendium szkoleniowe dla uczestników odbywających szkolenie zawodowe (997,40 zł brutto + śr. 284,46 zł składki ZUS)
10. Staże zawodowe (zgodne tematycznie z kursem zawodowym) u pracodawców ze stypendium dla uczestnika przez okres 3 miesięcy. Stypendium dla uczestników odbywających staż zawodowy (997,40 zł brutto + 284,46 zł składki ZUS x 3 mies.)

Uczestnicy objęci zostaną ubezpieczeniem NNW na czas trwania projektu. Podczas zajęć przewidziano również posiłek oraz zadbano o dofinansowanie kosztów dojazdu.

Zakończenie projektu przewidziano na 31.08.2018

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku
ul. Padlewskiego 5 lok. 65c
tel. 242640542

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies