Aktualności

Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała

POKL UE EFS

Zaproszenie do udziału w projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego - "Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" w 2013 roku.

W 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała realizuje V edycję projektu "Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII "Promocja integracji społecznej" Działania 7.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji" Poddziałanie 7.1.1. "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej".

Głównym celem projektu jest integracja społeczna i zawodowa 10 kobiet zamieszkujących na terenie gminy Stara Biała:

 • będących w wieku aktywności zawodowej,
 • aktualnie niepracujących,
 • korzystających ze wsparcia pomocy społecznej,
 • zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Cele szczególne projektu to:

 • nabycie lub zmiana kwalifikacji zawodowych na aktualnie poszukiwane na rynku pracy,
 • nabycie umiejętności poruszania się na rynku pracy,
 • wzrost motywacji i aktywności uczestniczek projektu w poszukiwaniu pracy,
 • podniesienie samooceny i aktywizacja społeczna w środowisku.

Koszt realizacji projektu - 150 000 zł.
Kwota dofinansowania projektu - 134 250 zł.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w dniu 6 lutego 2013 r. (środa) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała.

Udział w projekcie jest bezpłatny

Dodatkowych informacji dotyczących projektu udziela koordynator projektu Małgorzata Wiśniewska-Klimczewska pod numerem tel. 24 367-66-30.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies