Aktualności

Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała 2013

EU-POKLW dniu 20 maja 2013 r. odbyło się pierwsze spotkanie 11 uczestniczek V edycji projektu „Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała w 2013 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Europejskiego Funduszu Społecznego.

10 uczestniczek zostało zrekrutowanych w miesiącach luty-marzec br do udziału w projekcie, a jedna uczestniczka projektu kontynuuje swój udział w projekcie od miesiąca maja 2012 roku. Uczestniczkami projektu są kobiety w wieku 20 – 49 lat, zamieszkujące na terenie gminy Stara Biała, długotrwale bezrobotne i nie posiadające wykształcenia zawodowego, korzystające ze wsparcia pomocy społecznej. Zostały one indywidualnie zdiagnozowane przez psychologa i doradcę zawodowego pod względem predyspozycji do wykonywania zawodu, którego chciałyby się nauczyć w przyszłości i wykonywać. W miesiącach czerwiec - lipiec br. beneficjentki projektu będą podlegały aktywizacji społecznej poprzez udział w grupowych treningach kompetencji i umiejętności społecznych oraz aktywizacji zawodowej poprzez m.in. grupowe treningi pracy przygotowujące do efektywnego poszukiwania pracy. Jedna uczestniczka projektu, która kontynuuje swój udział w projekcie od maja ubiegłego roku ukończy w czerwcu br. I rok nauki w liceum ogólnokształcącym. Do końca bieżącego roku uczestniczki projektu będą aktywizowane edukacyjnie i zawodowo.

W ramach projektu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała od miesiąca maja 2012 roku zatrudniony jest pracownik socjalny na pełen etat, który pracuje przy realizacji w/w projektu a także świadczy pracę socjalną u podopiecznych na terenie gminy Stara Biała.

Koszt realizacji projektu w 2013 roku wynosi 150 000 zł. i w 89,5 % jest finansowany ze środków unijnych.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies