Aktualności

Stypendium szkolne 2013

Stypendium socjalne przyznawane jest na wniosek. Wnioszeszyrki będą wydawane i przyjmowane od dnia 15 sierpnia 2013r. do dnia 15 września 2013r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października br. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania pomocy materialnej w formie stypendium socjalnego dostępne są w zakładce GOPS – pomoc socjalna dla uczniów (druki wniosku do pobrania).

Wypełnione wnioski składa się wraz z niezbędną dokumentacją w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała w Białej ul. Jana Kazimierza 1 u pracowników socjalnych w godzinach pracy ośrodka.

Pomoc socjalna w formie stypendium socjalnego nie przysługuje;

1. uczniom nie zamieszkującym na terenie gminy Stara Biała,

2. dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne,

3. dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej,

4. studentom szkół wyższych i licencjackich.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies