Aktualności

Aktywna integracja kobiet w 2013 roku

UE logo minW dniu 17 grudnia 2013 roku zakończono realizację V edycji projektu "Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W projekcie udział wzięło 11 kobiet w wieku produkcyjnym, zamieszkujących na terenie gminy Stara Biała, długotrwale bezrobotnych, korzystających ze wsparcia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała.

Głównym celem projektu była integracja społeczna i zawodowa kobiet zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz podjęcie działań aktywizujących i wspierających je w celu osiągnięcia założonego celu. Podczas realizacji projektu przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała beneficjentki przeszły przewidziane w projekcie kursy i szkolenia zawodowe związane z aktywizacją zawodową i społeczną tj;

 1. grupowe treningi kompetencji i umiejętności społecznych,
 2. grupowe treningi pracy,
 3. podstawowy kurs obsługi komputera,
 4. szkolenia zawodowe;
 • opiekun osób starszych i dzieci (1 kobieta)
 • sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (3 kobiety)
 • fryzjer (3 kobiety)
 • kucharz ( 1 kobieta)
 • bukieciarz-florysta ( 2 kobiety)

Jedna uczestniczka uczęszczała do liceum ogólnokształcącego w celu uzupełnienia wykształcenia w okresie od 2012 do 2014 roku

Uczestniczki projektu korzystały ze wsparcia psychologa i doradcy zawodowego, przeszły badania lekarskie pod kątem możliwości wykonywania nowego zawodu i zatrudnienia. Realizację projektu przeprowadzono zgodnie z instrumentami aktywnej integracji w ramach kontraktów socjalnych zawartych indywidualnie z beneficjentkami projektu przez pracownika socjalnego zatrudnionego na cały etat w Ośrodku w ramach tego projektu. W ramach działań środowiskowych beneficjentki wraz z rodzinami uczestniczyły w wycieczce do Warszawy, wyjściu do kina i teatru. Przez okres realizacji projektu beneficjentki wraz z rodzinami objęte zostały wsparciem dochodowym w ramach środków własnych gminy stanowiących wkład własny gminy do projektu.

Łączny koszt zrealizowanego projektu wyniósł 150.000 zł, w tym pozyskane środki z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniosły kwotę 134.250 zł.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies