Aktualności

INFORMACJA ws. systemu szybkiego powiadamiania

  • Drukuj

GKSBMając na uwadze jak najwyższy poziom świadczonych usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, Spółka Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o. o. w Białej, jako Administrator danych uprzejmie informuje swoich Odbiorców, iż w ramach wdrożonego systemu szybkiego powiadamiania istnieje możliwość otrzymania drogą elektroniczną natychmiastowych informacji o zaistniałych zdarzeniach losowych, np. przerwach w dostawie wody lub awariach.

Warunkiem otrzymywania takich informacji w formie SMS jest wyrażenie woli poprzez wypełnienie załączonego druku, w którym zostanie podany numer telefonu komórkowego Odbiorcy.

Uwaga: Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z.o.o. jest Administratorem danych Odbiorców zgodnie z polityką bezpieczeństwa przedstawionej w klauzuli informacyjnej na stronie internetowej www.bip.starabiala.pl

pdfOświadczenie woli47.51 KB