Aktualności

Zdalny odczyt wodomierzy

  • Drukuj

Gospodarka Komunalna "Stara Biała" Sp. z o.o.Następną miejscowością, w której montowane będą nakładki radiowe na wodomierze przez Gospodarkę Komunalną „Stara Biała” Sp. z o. o. to: Biała.

Każdy odbiorca o terminie montażu nakładki będzie informowany indywidualnie. Osoba umawiająca termin montażu nakładki jest dostępna pod nr tel. (24) 365-61-79 w godzinach pracy spółki: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 700 - 1500 , środa: 800 - 1500 .

Pracownicy spółki będą wyposażeni w stosowne upoważnienia oraz identyfikatory.

Jednocześnie informujemy, iż będzie możliwość otrzymywania przez Państwa faktury za dostarczoną wodę i/lub odprowadzone ścieki drogą elektroniczną. W tym celu należy wypełnić oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych drogą elektroniczną, które będzie miał przy sobie pracownik spółki. Osoby, które nie zdecydują się na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną będą je otrzymywać w formie papierowej dostarczone do skrzynki pocztowej na danej nieruchomości.