Czy do PSZOK można zawieźć części samochodowe?

  • Drukuj

W PSZOK zbierane są odpady komunalne, części samochodowe nie są odpadem komunalnym i nie zostaną przyjęte w PSZOK.

Zarządzenie nr 28.2021 Wójta Gminy Stara Biała w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych