Akty prawne

  • Drukuj

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1264)

pdfPrawo o aktach stanu cywilnego475.41 KB

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 225)

pdfRozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego234.68 KB

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.)

pdfKodeks rodzinny i opiekuńczy358.58 KB

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.)

pdfKodeks postępowania admnistracyjnego349.79 KB

Ustawa z dnia 17 października 2008r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1414 z późn. zm.)

pdfUstawa o zmianie imienia i nazwiska126.17 KB

Ustawa z dnia 4 lutego 2011r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 80, poz. 432 z późn. zm.)

pdfPrawo prywatne międzynarodowe162.59 KB

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 783 z późn. zm.)

pdfUstawa o opłacie skarbowej287.46 KB