Aktualności

Informacja dot. odpadów komunalnych

Szanowni Państwo,


W nawiązaniu do zamieszczonego w dniu 28 czerwca 2019 r. na stronie internetowej Gminy Stara Biała (www.starabiala.pl) komunikatu pn.: „Trudna sytuacja - odpady komunalne” uprzejmie informujemy, że na terenie Gminy Stara Biała odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych.
Ww. harmonogram został przekazany mieszkańcom na początku tego roku przez przedsiębiorstwo SUEZ PGK sp. o.o. oraz jest dostępny na stronie internetowej Gminy Stara Biała www.starabiala.pl pod adresem https://www.starabiala.pl/poradnik-interesanta.
Informujemy również, że od 1 lipca 2019 r. uległa zmianie stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miesięczna stawka za odbiór odpadów przekazywanych w sposób selektywny wynosi 25 zł/os./m-c, natomiast stawka za odbiór odpadów przekazywanych w sposób nieselektywny 50 zł/os./m-c (http://odpady.zgrp.pl/node/13). Właściciele nieruchomości wnoszą opłatę do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na indywidualne rachunki bankowe w Związku Gmin Regionu Płockiego.
Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o regularne i terminowe dokonywanie płatności za odbiór odpadów komunalnych na rzecz Związku, co pozwoli na zachowanie płynności finansowej i zapewni odbiór odpadów, a mieszkańców uchroni przez dodatkowymi kosztami zawiadomień, upomnień i wezwań.
Jednocześnie w związku z licznymi opiniami w mediach społecznościowych uspokajamy Państwa, że Związek Gmin Regionu Płockiego jest instytucją samorządową, działającą na tych samych zasadach co gminy.  W związku z tym nie ma możliwości, aby wpłacone pieniądze przepadły. Zostaną one w całości przekazane na pokrycie kosztów odbioru odpadów, niezależnie od tego czy zadanie to będzie realizować ZGRP czy być może Gmina Stara Biała.
Poniżej zamieszczamy wyjaśnienie Zwiazku dot. przyczyn wzrostu ceny za odpady.


pdfpdf – informacja o zmianie stawki59.88 KB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies