Aktualności

XX Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafW dniu 8 grudnia 2020 roku (tj. wtorek) o godzinie 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XX Sesja Rady Gminy Stara Biała.


Porządek obrad:

Więcej

Pieniądze dla nauczycieli

komputery www male70 tys. zł trafi do nauczycieli w naszej gminie na dofinansowanie sprzętu do zdalnego nauczania. To najwięcej ze wszystkich gmin powiatu płockiego. Pieniądze pochodzą z budżetu państwa i są dodatkową subwencją oświatową.

Więcej

Informacja dla osób utrzymujących drób i inne ptaki

drob www maleW związku z potwierdzonym przypadkiem wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 na fermie niosek w powiecie wolsztyńskim, woj. wielkopolskie (około 250 km od powiatu płockiego) Wójt Gminy Stara Biała przypomina, że na terenie całego kraju obowiązują przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków  (Dz. U. z 2017 r. poz. 722), w którym określono między innymi obowiązki i sposób postępowania osób utrzymujących drób lub inne ptaki.

Więcej

Dziękujemy! Spis rolny to nasz wspólny sukces!

spis rolny www maleKoniec Powszechnego Spisu Rolnego 2020 to okazja do podziękowania wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób wspierali to przedsięwzięcie i przypominali rolnikom o obowiązku spisowym. Najważniejszego badania polskiego rolnictwa nie udałoby się skutecznie przeprowadzić bez zaangażowania lokalnych społeczności i instytucji.

Więcej

Inwentaryzacja źródeł ciepła i szamb

InformacjaUprzejmie informujemy, że prace spisowe w terenie dotyczące inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła oraz zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków zostały zakończone. Właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy, którzy dotychczas nie przekazali informacji w ramach spisu ankieterowi firmy EkoDialog lub bezpośrednio na udostępnioną infolinię, mogą w terminie do piątku, 4 grudnia 2020 r., przekazać informacje:
• telefonicznie pod numerem (22) 122-02-53 na udostępnioną infolinię, czynną w godz.8.00-16.00 informacje dotyczącą indywidualnych źródeł ciepła na nieruchomości,
• osobiście, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub faxem do Urzędu Gminy Stara Biała uzupełniony druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.
UWAGA!!! Zgodnie z regulaminem MIWOP 2020, mieszkańcy posiadający indywidualne źródło ogrzewania, którzy nie przekażą informacji o typie wykorzystywanego urządzenia w wyznaczonym terminie, zostaną zakwalifikowani do grupy posiadającej źródła pozaklasowe, tzw. „kopciuchy”.

inwentaryzacja www

Zgłaszanie zamiaru uprawy maku lub konopi włóknistych w 2021 r.

maki www maleRolnicy, którzy są zainteresowani uprawą maku lub konopi włóknistych w roku 2021 na terenie Gminy Stara Biała proszeni są o pisemne zgłoszenie planowanej powierzchni uprawy oraz jej położenia do Urzędu Gminy Stara Biała do 20 grudnia 2020 r. (zgłoszenie zamiaru nie jest jednoznaczne z uzyskaniem decyzji zezwalającej na uprawę).

Więcej

Zmiany w kursowaniu autobusów

autobus www malySzanowni Państwo, od soboty, 28 listopada 2020 r. w dni wolne autobusy Komunikacji Miejskiej – Płock kursować będą:
– w soboty – ponownie według sobotniego rozkładu jazdy (linie 0 i 10 pozostaną zawieszone)
– w niedziele handlowe 13 i 20 grudnia – również według sobotniego rozkładu jazdy
– w niedzielę niehandlową 6 grudnia – według niedzielnego rozkładu jazdy (z kursami linii podmiejskich)
Rozkłady jazdy

Auto dla policji

auto policja www maleWójt Sławomir Wawrzyński uroczyście przekazał kluczyki do nowej Kia Sportage, która będzie w dyspozycji policjantów z posterunku w naszej gminie. Auto jest nieoznakowane, a gmina dołożyła do jego zakupu 50 tys. zł.

Więcej

Konkurs ofert na zadanie publiczne – sport

konsultacje-2013Wójt Gminy Stara Biała, działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057), w związku z Uchwałą Nr 84/IX/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i aktywizację środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji; organizację szkoleń dzieci i młodzieży mającą na celu rozwój umiejętności sportowych młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo; organizację imprez, rozgrywek sportowych i zawodów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Stara Biała; promowanie Gminy Stara Biała na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej poprzez udział w zawodach sportowych, upowszechnianie sportu amatorskiego.

Więcej

Koniec z węglem

sesja nr 19 www male- W najbliższych dniach budynek szkoły w Starych Proboszczewicach zostanie przełączony na ogrzewania gazowe. A to oznacza, koniec opalania węglem gminnych budynków użyteczności publicznej – poinformował wójt, Sławomir Wawrzyński podczas XIX sesji Rady Gminy Stara Biała.

Więcej

Podkategorie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies