Aktualności

Powrót do szkół z obostrzeniami

Od poniedziałku, 25 maja uczniowie klas I-III mogą wrócić do szkół i brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych. We wszystkich szkołach w naszej gminie udział w zajęciach od poniedziałku zadeklarowali rodzice 48 uczniów z 366, którzy objęci są edukacją wczesnoszkolną.
Powrót do szkół obłożony jest wieloma obostrzeniami. M.in. w grupie może przebywać do 12 uczniów, w jeden ławce może być jeden uczeń, minimalna przestrzeń dla każdego ucznia nie może być mniejsza niż 4 metry kwadratowe, przed wejściem do szkoły każdemu uczniowi mierzona będzie temperatura.
W naszych szkołach, przed ich zamknięciem 16 marca, uczyło się w kl. I-III w sumie 366 dzieci. Teraz powrót do szkół deklarują rodzice 48 uczniów. Procentowo najwięcej uczniów wraca do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wyszynie. Chęć uczestnictwa w zajęciach zadeklarowali rodzice 23 uczniów (w sumie w szkole w kl. I-III jest ich 57).
W naszej największej szkole, w Maszewie Dużym, ze 152 uczniów od poniedziałku do szkoły ma wrócić 17. Natomiast w SP w Starych Proboszczewicach ze 116 – 5, a w SP w Starej Białej z 41 – 3.
Od poniedziałku, 25 maja możliwe są też konsultacje ósmoklasistów z nauczycielami w szkole. Harmonogram takich konsultacji ustalają dyrektorzy poszczególnych placówek.

szkoly www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies