Aktualności

Plastik nie do pieca

Fundacja PlasticsEurope Polska, pod koniec listopada, rozpoczęła kolejną edycję ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-społecznej „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”. Nasza gmina postanowiła włączyć się w tę kampanie i przypomnieć o szkodliwości spalania plastiku w domowych piecach.
Problem złej jakości powietrza w Polsce jest szczególnie dotkliwy w okresie jesienno-zimowym, w związku z sezonem grzewczym i spalaniem w domowych paleniskach i kotłowniach paliw złej jakości oraz śmieci. Europejskie statystyki wskazują, że Polska należy do krajów o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu, ponadto znajduje się w czołówce krajów z najwyższym odsetkiem przedwczesnych śmierci spowodowanych złą jakością powietrza. Na większości terytorium Polski za zanieczyszczenie powietrza odpowiada w głównej mierze tzw. niska emisja, czyli emisje z pojazdów oraz z domowych palenisk i kotłowni. Duży udział ma tu zjawisko spalania odpadów w piecach, a świadomość negatywnych skutków, takich praktyk, wydaje się być w społeczeństwie ciągle bardzo niska, mimo nieustannej obecności tematu smogu w mediach.
Odpady tworzyw sztucznych („plastiki”) są często spalane w przydomowych piecach i kotłowniach ze względu na wysoką wartość opałową tego materiału, ale w obecnym systemie gospodarowania odpadami w Polsce nie ma racjonalnego uzasadnienia dla takiego postępowania. Spalając plastik nie tylko marnujemy surowiec do recyklingu, ale także emitujemy do powietrza pyły i inne szkodliwe substancje, przyczyniając się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza w najbliższym otoczeniu, szkodząc sobie i innym. Należy więc uświadomić sobie, że potencjalne znikome korzyści (ewentualna oszczędność opału) nie mogą być żadnym argumentem w zestawieniu z ogromnymi negatywnymi skutkami palenia odpadów, zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i dla środowiska.
Mając na uwadze powyższe należy pamiętać, że obowiązuje bezwzględny zakaz spalania odpadów określony w art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, który stanowi, że „kto, wbrew przepisowi art. 155 termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.”
Równocześnie zgodnie z obowiązującymi na terenie gminy Stara Biała
zapisami „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała” właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (link do Regulaminu https://bip.starabiala.pl/artykul/590/5109/regulamin-utrzymania-czystosci-i-porzadku).
Dlatego zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w kampanii i zapoznania się z komunikatem prasowym przygotowanym przez Fundację (docxtutaj43.8 KB). Więcej informacji o Fundacji i kampanii znajduje się na stronie: www.plasticseurope.org/pl

plastik www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2021 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies