Aktualności

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Okólnik dla mieszkańców Gminy Stara Biała nie prowadzących działalności gospodarczej, którzy chcą uzyskać dofinansowanie na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

Uprzejmie informuję, że Urząd Gminy Stara Biała w 2013 roku będzie starał się pozyskać środki na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, w których redukcja ładunku zanieczyszczeń w ściekach zgodna jest z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 2006, Nr 137, poz.984).

W przypadku zainteresowania uzyskaniem dofinansowania proszę o niezwłoczne zgłoszenie się do Urzędu Gminy Stara Biała (pokój nr 10) w celu pobrania i wypełnienia deklaracji przystąpienia do programu oraz złożenia innych wymaganych dokumentów.

Komplet wypełnionych dokumentów należy złożyć w Urzędzie Gminy Stara Biała (pokój nr 10) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 marca 2013 r. Wzór deklaracji na stronie www.starabiala.pl.

Jednocześnie informuję, że o dofinansowanie nie będą mogli ubiegać się właściciele posesji położonych na obszarach skanalizowanych i dla których planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej do roku 2020.

Należy zaznaczyć, że realizacja tego zadania będzie możliwa wyłącznie w przypadku uzyskania na ten cel środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W zależności od ilości przekazanych funduszy może być konieczne przekazanie przez mieszkańców własnych środków finansowych.

Jednocześnie prosimy osoby, które w roku 2012 zgłaszały swoje zainteresowanie uczestnictwem w programie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, aby również wypełniły wymagane dokumenty i złożyły je w Urzędzie Gminy Stara Biała w wymaganym terminie.

Wójt Gminy
/-/ Sławomir Wawrzyński

Pliki do pobrania:

docInformacja nięzbedna do udzielenia pomocy49.5 KB
docxDeklaracja przystąpienia do Programu PBOS18.23 KB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies