Aktualności

Informacja dla właścicieli lasów

Informacja dla właścicieli lasówUrząd Gminy Stara Biała wraz z Nadleśnictwem Płock przypomina właścicielom lasów o obowiązku usunięcia zalegających w lasach odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pozostawione odpady mogą stanowić zagrożenie pożarowe, a zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 12 poz. 59 z późn. zm.) do obowiązku właściciela lasu należy pielęgnowanie i ochrona lasu, w tym również ochrona przeciwpożarowa. Obowiązek utrzymania czystości i porządku spoczywa na właścicielu nieruchomości, o czym również mówi art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.).

Jednocześnie deklarujemy pomoc w zakresie odbioru odpadów komunalnych właścicielom lasów, którzy będą mieć problemy z wywiązaniem się z powyższego obowiązku.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies