Aktualności

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2016/2017

zud-artykul-minZimowe utrzymanie dróg gminnych obejmuje prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywoływanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość oraz opady śniegu.

Zimowe utrzymanie w sezonie zimowym 2016/2017 dróg (ZUD) gminnych i wewnętrznych ogólnodostępnych odbywać się będzie według V i VI standardu utrzymania przyjętego jak dla dróg powiatowych.

 1. Drogi kategorii gminnej o nawierzchni twardej bitumicznej, betonowej lub z prefabrykatów betonowych utrzymywane będą według V standardu.
 2. Pozostałe drogi kategorii gminnej i drogi wewnętrzne o nawierzchni gruntowej ulepszonej w tym osiedlowe, utrzymywane będą według VI standardu.
 3. Nie przewiduje się posypywania śliskości zimowej na drogach o nawierzchni gruntowej ulepszonej.
 4. Nie przewiduje się prowadzenia ZUD w systemie patrolowym ani dyżurów sprzętowych do odśnieżania i zwalczania gołoledzi. Praca podjęta będzie na wezwanie po ustaniu opadów śniegu lub po wystąpieniu gołoledzi. Nie przewiduje się działań zapobiegawczych.

W Urzędzie Gminy prowadzone są dyżury w godzinach pracy od 7ºº do 15ºº , w środy od 8ºº do 16ºº, tel. 24 366 87 26.

Odśnieżanie dróg wykonywane będzie przy użyciu pługów odśnieżnych.

W sezonie zimowym 2016/2017 zarządca dróg gminnych i wewnętrznych dysponuje:

 • 1 pługiem lekkim jednostronnym na samochodzie marki Man z piaskarką P-2
 • 1 pługiem średnim dwustronnym na ciągniku rolniczym
 • 1 pługiem średnim dwustronnym na koparko -ładowarce
 • 1 pługiem lekkim jednostronnym na samochodzie marki Volvo z piaskarką P-1
 • 1 pługiem lekkim jednostronnym na ciągniku rolniczym
 • 2 pługami lekkimi jednostronnymi na koparko-ładowarkach.

Zwalczanie gołoledzi - łagodzenie skutków gołoledzi odbywa się poprzez uszorstnianie miejsc wyznaczonych do posypywania. Uszorstnianie polega na posypywaniu 10% mieszanką soli i piasku miejsc wyznaczonych tj. miejsc decydujących o możliwości ruchu, takich jak strome podjazdy i zjazdy, skrzyżowania z drogami publicznymi o nawierzchni twardej, niebezpieczne zakręty o ograniczonej znakami prędkości, obszar zabudowany.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zwalczanie śliskości na całym odcinku drogi. Decyzje o zwalczeniu śliskości na całym odcinku drogi podejmuje Wójt Gminy Stara Biała. Zarządca dysponuje 1 piaskarką typu P-1 (ładowność 5t) zamontowaną na samochodzie m-ki Volvo oraz 1 piaskarką typu P-2 (ładowności 5t) na samochodzie m-ki Man. Do posypywania przewidziano 300 ton piasku i 50 ton soli.

Ewentualne uwagi dotyczące zimowego utrzymania dróg proszę zgłaszać pod numery telefonów:
- 24 366 87 10 lub 601 278 891
- 24 366 87 26 lub 605 200 120  

Pliki do pobrania:

docxStandardy zimowego utrzymania dróg jakie występują na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie gminy Stara Biała16.03 KB

docxKategorie dróg publicznych występujących na terenie gminy Stara Biała15.6 KB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies