Inwestycje gminne - Rok 2016

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Mańkowo, Bronowo Kmiece, Nowe Trzepowo, Stare Draganie, Ludwikowo

Zakres rzeczowy:

Budowa 5 odcinków oświetlenia ulicznego obejmujących montaż słupów linii napowietrznej oraz lamp oświetlenia ulicznego w miejscowościach Mańkowo, Bronowo Kmiece, Nowe Trzepowo, Stare Draganie, Nowe Bronowo, Ludwikowo.

W ramach realizacji inwestycji planuje się zamontowanie opraw oświetlenia ulicznego w miejscowościach:

 1. Bronowo Kmiece – 5 szt.
 2. Mańkowo – 4 szt.
 3. Nowe Trzepowo – 7 szt.
 4. Stare Draganie Nowe Bronowo – łącznie 7 szt.
 5. Ludwikowo 4 szt.

Data rozpoczęcia: Umowa z wykonawca podpisana została w dniu 07.06.2016 r.

Planowana data zakończenia: zgodnie z podpisana umowa z wykonawcą - 07.10.2016 r

Wartość robót brutto: 145 373,09 zł

Źródło finansowania: Budżet Gminy

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies