Aktualności

Rządowy program „Rodzina 500 plus”

logo opsW okresie od dnia 2 sierpnia 2017 r. do dnia 13 września 2017 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych, rodzinnych i alimentacyjnych można składać w formie papierowej w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała w budynku Urzędu Gminy w Białej ul. Jana Kazimierza 1 pok. nr 3 w dniach: poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 7.00-15.00, w środę w godzinach 8.00 – 18.00 (wejście głównymi drzwiami do urzędu).

Wnioski o w/w świadczenia są bezpłatne i Wnioskodawca nie ponosi opłat za ich złożenie.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży prawidłowo wypełniony wniosek wraz z dokumentacją na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 w m-cu sierpniu br, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik br. następuje do dnia 31 października br. (zachowana zostaje ciągłość wypłaty świadczenia).

Natomiast złożenie wniosku wraz z dokumentami w m-cu wrześniu br. spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada br.

W przypadku złożenia wniosku w m-cu październiku br. przyznanie i wypłata świadczenia za m-ce październik, listopad i grudzień br. nastąpi nie później niż do dnia 31 grudnia br.
Złożenie wniosku później niż w m-cu październiku br. skutkuje przyznaniem świadczenia bez wyrównywania za wcześniejsze miesiące w ramach nowego okresu zasiłkowego.

Podstawa prawna: art. 21 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195 ze zm).

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies