Aktualności

90-lecie OSP w Kamionkach

W niedzielę 8 lipca 2018 roku odbył się jubileusz 90- lecia OSP w Kamionkach. Uroczystość rozpoczęła msza św. w kościele parafialnym św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej pod przewodnictwem ks. kan. Romana Bagińskiego, kapelana strażaków w powiecie płockim.

Część oficjalna odbyła się na placu przed remizą OSP w Kamionkach.

W uroczystości uczestniczyli między innymi: Lech Dąbrowski Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego, Sławomir Wawrzyński Wójt Gminy Stara Biała, Wojciech Żółtowski Przewodniczący Rady Gminy Stara Biała wraz z radnymi Jackiem Portalskim i Stanisławem Antoszkiewiczem, Karol Krajewski przedstawiciel Marszałka Województwa Mazowieckiego, Kierownik Posterunku Policji w Starej Białej Magdalena Tomasińska, jednostki OSP z terenu gminy Stara Biała na czele z Prezesem Zarządu oddziału gminnego ZOSPRP Stanisławem Wiśniewskim, jednostka OSP z Karwosiek oraz mieszkańcy.

Oficjalnego otwarcia dokonał Janusz Malanowski Prezes OSP w Kamionkach, który powitał zaproszonych gości. Krótką historię OSP przypomniała Lidia Gawecka.

 Kolejnym punktem było wręczanie medalu pamiątkowego Pro Mazovia.

Decyzją Marszałka Woj. Mazowieckiego Adama Struzika, tym wyjątkowym wyróżnieniem została odznaczona jednostka OSP w Kamionkach, ponadto 11strażaków zostało uhonorowanych dyplomami uznania. Medal Pro Mazovia i dyplomy wręczał w imieniu Marszałka Karol Krajewski w asyście Lecha Dąbrowskiego.

Następnie strażakom wręczone zostały odznaki za wysługę lat, między innymi strażakom seniorom Wereszczyńskiemu Mirosławowi, Krzemińskiemu Eugeniuszowi, Kuleszy Kazimierzowi, Bylińskiemu Zbigniewowi i Malanowskiemu Januszowi.

Powiat Płocki uhonorował Janusza Malanowskiego medalem „ Zasłużony dla powiatu płockiego”.

Najstarsi strażacy zostali wyróżnieni przez Starostę Płockiego pamiątkowymi medalami z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości a jednostka OSP pamiątkową statuetką.

Również Zarząd OSP Kamionki podziękował swoim druhom za społeczną pracę pamiątkowymi statuetkami.

Życzenia z okazji jubileuszu druhom złożyli Przewodniczący Rady Powiatu Lech Dąbrowski, Wójt Gminy Sławomir Wawrzyński, Przewodniczący Rady Gminy Wojciech Żółtowski, Prezes Banku Spółdzielczego w Starej Białej Marcin Łukasik oraz przedstawicielka biura terenowego ZOSPRP w Płocku Urszula Białoskórska. Okolicznościowe listy przysłali Prezes Zarządu Głównego ZOSPRP Waldemar Pawlak, Poseł Piotr Zgorzelski oraz Prezes Zarządu Powiatowego ZOSPRP w Płocku Hilary Januszczyk.

Uroczystości zakończyła defilada pocztów sztandarowych pod dowództwem dh Grzegorza Wereszczyńskiego.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies