Aktualności

Dofinansowanie OSP ze środków Powiatu Płockiego

Po raz kolejny jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stara Biała skorzystały z programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania” dofinansowanego ze środków Powiatu Płockiego. Dzięki pomocy udzielonej przez Powiat Płocki doposażone zostały w sprzęt ratowniczy oraz umundurowanie trzy jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Stara Biała.

Zakupione zostały min. ubrania koszarowe, mundury galowe, hełmy strażackie oraz motopompa. Pomoc finansową otrzymały OSP Dziarnowo, OSP Stara Biała oraz OSP Kamionki. Skuteczność działania jednostek ochotniczych straży pożarnych uzależniona jest w dużym stopniu od sprzętu, jakim dysponują. Doposażanie jednostek OSP w sprzęt jest procesem ciągłym, wymagającym niekiedy dużych nakładów finansowych. Mamy nadzieję, że w przyszłych latach program będzie kontynuowany co pozwoli doposażyć w sprzęt pozostałe jednostki OSP z terenu naszej gminy.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies