Aktualności

Sesja z patriotycznym akcentem

Podczas IX sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się 7 listopada, radni niemal jednogłośnie podjęli decyzję w sprawie przyjęcia 18 uchwał. Znaleźli też czas, aby złożyć kwiaty pod obeliskiem przed Urzędem Gminy z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Na IX sesję stawiło się wszystkich 15 radnych. Bez sprzeciwu został przyjęty porządek obrad sesji i protokół z poprzedniej sesji. Radni mieli sporo pytań do wójta Sławomira Wawrzyńskiego podczas jego sprawozdania z działalności między posiedzeniami.
Wójt mówił m.in. o odbiorze technicznym drogi Kowalewko-Kamionki i zakończeniu inwestycji związanej z układem komunikacyjnym Maszewo Duże – Nowa Biała, czyli budowie drogi z Nowej Białej do Maszewa Dużego i ulic w Maszewie Dużym. Mówił o trwających pracach przy ul. Dębowej, Mickiewicza i Wesołej w Maszewie Dużym i o praktycznie zakończeniu prac na ul. Wspólnej w Mańkowie. Poinformował też radnych o podpisaniu umów z samorządem Mazowsza na dofinansowanie modernizacji pracowni informatycznej w SP w Starych Proboszczewicach (45,5 tys. zł) i na zakup nowego auta dla OSP Stara Biała (100 tys. zł). Radni dowiedzieli się także, że rozliczone zostały projekty, które otrzymały dofinansowanie (po 10 tys. zł) w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Urzędu Marszałkowskiego. To budowa wiaty w Kobiernikach (całkowita wartości inwestycji 107 625 zł), budowa dwóch placów zabaw w Ogorzelicach (246 913 zł), zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Starych Proboszczewicach (279 839,99 zł).
Wójt poinformował radnych o otrzymaniu przez gminę dotacji na program senioralny, w wysokości 822 836 zł z EFS w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, o spotkaniu dotyczącym przyszłości ośrodka zdrowia w Nowych Proboszczewicach. Obecnie zarządza nim NZOZ „Biała”. Umowa jest do końca marca 2020 r. i „Biała” chętnie z niego zrezygnuje. – Na razie trochę nieoficjalnie pytamy okoliczne zakłady niepubliczne czy byłyby zainteresowane przejęciem ośrodka. Reakcje są różne. Ale ośrodek w Nowych Proboszczewicach na pewno będzie funkcjonował – mówił wójt Sławomir Wawrzyński.
Sporo pytań ze strony radnych skupiało się na oświetleniu ulicznym. Pytano o montaż lamp np. w Maszewie Dużym, Nowych i Starych Proboszczewicach czy Srebrnej. Wójt poinformował, że jest 13 lokalizacji, które wymagają opracowania dokumentacji. W pozostałych lokalizacjach lampy powinny być zamontowane do końca 2019 roku lub na początku 2020.
Radni wysłuchali także sprawozdań z posiedzeń komisji. Przedstawili je przewodniczący: Komisji Rewizyjnej, Adam Pawłowski, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Monika Turowska-Burczyńska, Komisji Budżetowej, Hubert Murawski, Komisji Polityki Społecznej, Mirosława Wojtalewicz.
Po sprawozdaniach przyszła kolej na podejmowanie uchwał. Radni jednogłośnie przyjęli uchwały związane ze zmianami w budżecie gminy. Niemal jednomyślni byli przy pozostałych uchwałach. Zdecydowali m.in. o podatku od środków transportu (stawki pozostały bez zmian), obniżeniu średniej ceny skupu żyta dla określenia podatku rolnego, współpracy z organizacjami pozarządowymi czy nabycia przez gminę gruntów w Maszewie, Ludwikowie, Brwilnie, związanych z powstawaniem dróg.
Radni byli jednomyślni przy podejmowaniu uchwały związanej z rozpatrzeniem podtrzymanego przez sołtysa wniosku sołectwa Nowe Proboszczewice o przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego na 2020 r. W uchwale radni odrzucili wniosek sołectwa Nowe Proboszczewice o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na 2020 rok. W uzasadnieniu stwierdzono, że wniosek nie spełnia wymogów stawianych przez przepisy, że nie wskazano dokładnie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w sołectwie, ich uzasadnienia oraz nie oszacowano ich kosztów. Sołectwo Nowe Proboszczewice jest jedynym z 25 sołectw w naszej gminie, które nie dostanie pieniędzy z funduszu sołeckiego w 2020 r.
W przewie między podejmowaniem uchwał radni, goście sesji, a także pracownicy Urzędu Gminy upamiętnili 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wójt Sławomir Wawrzyński wspominał, że minął już rok od momentu kiedy przed budynkiem Urzędu Gminy pojawił się obelisk upamiętniający 100-lecie niepodległości. – Inicjatorem jego powstania była Rada Gminy poprzedniej kadencji, a szczególnie jej przewodniczący Wojciech Żółtowski – mówił wójt.
Przewodnicząca Rady Gminy, Małgorzata Lewandowska podkreśliła, że w niełatwej historii naszego kraju są daty, które łączą wszystkich Polaków. – Taką datą jest właśnie 11 listopada. To dzień, w którym oddajemy cześć tym, którym zawdzięczamy niepodległość – mówiła Małgorzata Lewandowska.
Kwiaty pod obeliskiem złożyli przewodnicząca Rady Gminy, Małgorzata Lewandowska, wiceprzewodniczący Jan Sieradzki i wójt Sławomir Wawrzyński. Uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie hymnu państwowego.
Więcej zdjęć z sesji tutaj

sesja 9 www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies