Aktualności

Nowe adresy w Ludwikowie

InformacjaUprzejmie informuję, że w dniu 26 września 2019 r. Rada Gminy Stara Biała Uchwałą Nr 70/VIII/19 wprowadziła nazwy ulic we wsi Ludwikowo.
W związku z powyższym zmienią się adresy nieruchomości. Nowe adresy będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

Właściciele (współwłaściciele) nieruchomości wykazani w ewidencji gruntów i budynków otrzymają pisemne zawiadomienie o nowym adresie. Będą oni zobowiązani poinformować o tym fakcie wszystkie osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy w należących do nich budynkach mieszkalnych. Obowiązkiem mieszkańców będzie podawanie nowego adresu podczas załatwiania spraw w urzędach i instytucjach.
Jednocześnie informuję, że Urząd Gminy Stara Biała powiadomi o zmianie adresów Urząd Statystyczny, Starostwo Powiatowe w Płocku oraz Policję.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym urzędowa zmiana adresu obecnie nie powoduje konieczności wymiany dowodu osobistego i paszportu. Inne dokumenty zawierające adres zameldowania mogą podlegać wymianie. Należy to ustalić z organem wydającym dokument urzędowy.

Gdzie należy zgłosić zmianę adresu?
Oprócz wymiany prawa jazdy, należy jeszcze zmienić informację o adresie zameldowania we wszystkich tych instytucjach, w których go podawaliśmy, to znaczy:

 • w zakładzie pracy;
 • w banku;
 • u operatora telefonicznego/telewizyjnego, dostawcy internetu;
 • w przychodni lub u usługodawcy prywatnej opieki medycznej;
 • w ZUS-ie;
 • u dostawców mediów: gazu, prądu, wody;
 • w przedszkolu lub szkole dziecka;
 • w innych ewidencjach, np. CEIDG.

Mimo trudności w początkowym okresie zmian adresów liczymy, że w efekcie usprawni to codzienne życie mieszkańców Ludwikowa, znacznie ułatwi poruszanie się po miejscowości, a służbom ratunkowym, gościom oraz firmom kurierskim pomoże w szybkim dotarciu do mieszkańców.
Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy włączyli się w proces konsultacji nazw ulic.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies