Aktualności

Spotkanie w Wyszynie

Sprawy związane z dokończeniem budowy kanalizacji sanitarnej w Wyszynie, remontem drogi powiatowej oraz rozbudową szkoły w Wyszynie – najbardziej interesowały uczestników spotkania dotyczącego rozwoju naszej gminy, na które w czwartek, 18 listopada zaprosił wójt do Domu Strażaka w Wyszynie. Spotkanie skierowane było głównie do mieszkańców miejscowości Wyszyna, Srebrna, Kobierniki, Ulaszewo i Ludwikowo.
W spotkaniu uczestniczyło ponad 80 mieszkańców z tego rejonu naszej gminy, w tym radni i sołtysi. Przybyła również Przewodnicząca Rady Gminy Stara Biała - Małgorzata Lewandowska i Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku - Lech Dąbrowski.
Rozpoczynając spotkanie Wójt Sławomir Wawrzyński przedstawił inwestycje, jakie w latach 2018-2021 zostały wykonane we wspomnianych miejscowościach. Były to: budowa drogi w Srebrnej, budowa drogi gminnej nr 291320W w Kobiernikach, organizacja miejsca spotkań dla lokalnej społeczności w miejscowości Kobierniki, rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kobierniki, zagospodarowanie strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sołectwie Kobierniki, budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Ludwikowo i Wyszyna, a w trakcie realizacji jest budowa odcinka oświetlenia ulicznego przy skrzyżowaniu dróg wojewódzkiej oraz powiatowej w miejscowościach Mańkowo i Srebrna.
Wójt poinformował, że na inwestycje w tym rejonie gminy wydano łącznie 3 347 651,23 zł. Mówiąc o wszystkich gminnych inwestycjach w latach 2018-2020 wójt zaznaczył, że wydano na nie łącznie 24 172 811,71 zł, z czego gminie udało się pozyskać ze źródeł zewnętrznych 10 312 225,28 zł.
Przedstawiając planowane w tym obszarze inwestycje wójt zaznaczył, że są to: rozbudowa Szkoły Podstawowej w Wyszynie (szacowany koszt 8 mln zł), opracowanie dokumentacji dotyczącej  budowy ulicy Topazowej w miejscowości Ludwikowo, budowa strefy wypoczynkowo – rekreacyjnej w sołectwie Ulaszewo (działka nr 7/3 w m. Ludwikowo), zaprojektowanie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Srebrna, Kobierniki, Ludwikowo (45 lamp).
Wójt przedstawił również informację na temat budżetu, gospodarki wodno-ściekowej w naszej gminie i gospodarki odpadami komunalnymi, a także informację o konieczności złożenia deklaracji o źródłach ciepła.
Jak wspomniano wcześniej, wśród spraw poruszonych przez uczestników spotkania, trzy kwestie wybijały się na plan pierwszy. To budowa pozostałych ok. 200 metrów kanalizacji sanitarnej w Wyszynie, remont drogi powiatowej w Wyszynie i rozbudowa szkoły w Wyszynie. – Dokumentacja na budowę tego fragmentu kanalizacji sanitarnej jest gotowa. Zapewniam, że ta kanalizacja powstanie. Ale musicie Państwo brać pod uwagę także fakt, że nasza spółka Gospodarka Komunalna „Stara Biała” musi przede wszystkim zapewnić zaopatrzenie w wodę. To wszystko są dość kosztowne inwestycje. Ale ten fragment kanalizacji w Wyszynie na pewno będziemy budować – stwierdził Wójt Sławomir Wawrzyński.
W części dotyczącej drogi w Wyszynie uczestnicy spotkania podnosili kwestię jej remontu, ale także budowy chodników. Obecny na spotkaniu Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku, Lech Dąbrowski odnosząc się do tych postulatów stwierdził, że droga nie była remontowana, bo trwała budowa kanalizacji sanitarnej. – Ta droga rzeczywiście jest w złym stanie. Jej remont nie miał sensu, gdy trwała budowa kanalizacji sanitarnej. Na pewno będziemy myśleli o tej drodze, gdy ostatecznie zakończą się prace związane z kanalizacją – mówił Lech Dąbrowski. Stwierdził także, że postulat budowy chodników zmienia charakter drogi, a to oznacza konieczność nowych projektów i podnosi koszty inwestycji. – Na pewno będziemy rozmawiali z gminą na temat tej drogi. Ale chciałbym do Państwa zaapelować o cierpliwość, bo nie wszystko zależy od nas. Dzisiaj procesy inwestycyjne trwają po cztery - pięć lat – stwierdził Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku.
Wójt Sławomir Wawrzyński zapewnił, że kwestia dobudowy fragmentu kanalizacji sanitarnej na pewno nie będzie przeszkodą w budowie drogi. – Będziemy rozmawiać o tej drodze z powiatem i myślę, że wspólnie rozwiążemy ten problem – mówił wójt.
Co do rozbudowy szkoły w Wyszynie wójt zaznaczył, że gmina ma już pozwolenie na budowę. – Teraz przygotowujemy dokumentację przetargową, a sam przetarg na rozbudowę powinniśmy ogłosić na początku przyszłego roku. Wiosną powinny rozpocząć się prace. Mam nadzieję, że 1 września 2023 roku uczniowie będą już korzystać z sali gimnastycznej i nowych klas lekcyjnych – mówił wójt.

spotkanie wyszyna www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies